Een gesprek met diepgang

In een socratisch gesprek komen mensen echt met elkaar in dialoog. Door onder het oppervlak van alledag te gaan, brengen zij hun dieperliggende waarden en denkbeelden aan het licht.
Een socratisch gesprek is een filosofisch onValt water vanzelf?derzoeksgesprek, een dialoog waarin deelnemers onderzoeken wat in hun (professionele) leven van werkelijk belang is. Dat vergt van hen dat zij hun morele uitgangspunten en overtuigingen, hun werkelijkheidsopvattingen en mensbeelden kritisch onder de loep nemen.

In de kern bestaat het filosofisch onderzoek in een socratisch gesprek uit twee componenten. Allereerst wordt onderzocht welke overtuigingen, ideeŽn en zienswijzen de gespreksdeelnemers feitelijk hebben over het gespreksthema (zelfsturing, samenwerking, integriteit). En vervolgens is het zaak om gevonden visies en overtuigingen kritisch te toetsen op hun gelding - welke zienswijze is de juiste, adequate of ware zienswijze?