Coaching

Coachen is het stimuleren van het eigenaarschap, respectievelijk de verantwoordelijkheid voor persoonlijke, professionele en functionele competentieontwikkeling.

Ook al is iedere gecoachte uniek en heb je honderdduizend verschillende ontwikkelingsvragen, het feit blijft dat ieder coachingsgesprek een begin, een midden en een afsluiting heeft. richting geven

Het begin: van een coachingsgesprek is het onderzoeken van wat de eigen bijdrage is in het instandhouden van een situatie en/of probleem. Hierbij maak ik gebruik van de Functionele Analyse. Dit een een handzame manier van analyseren om een beeld te krijgen van de situatie.

Het midden: stimuleert om beweging te krijgen in de coachvraag en ontwikkelt zelfinzicht.

De afronding: bestaat uit een aantal afspraken over acties die de gecoachte gaat ondernemen, aan de hand van inzicht in zichzelf en in de situatie. Dit komen we overeen in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Teamcoaching

Naar een nieuwe horizon

Het succes van een groep komt voort uit de combinatie, helderheid van de gezamenlijke doelstellingen en de kwaliteit van interactie.

Waarom zou je je laten coachen?

  • voor een betere balans tussen werk en privé;
  • voor het verbeteren van prestaties;
  • om een nieuwe stap in je loopbaan te kunnen zetten;
  • om beter te kunnen omgaan met (werk)druk en je grenzen te leren stellen;
  • om relaties te verbeteren;
  • om beter te kunnen omgaan met conflicten.