Projectmanagement

“Ik ben ervan overtuigd dat een ‘personal touch’ altijd de garantie biedt voor persoonlijk en zakelijk succes.”

De laatste jaren is het toepassingsgebied van projectmanagement fors uitgebreid. Om een doelgerichte en efficiŽnte aanpak van bepaalde problemen te bevorderen, voeren organisaties in sectoren als de dienstverlening, onderwijs en/of overheid steeds vaker projectmanagement in. Deze projecten betreffen vaak de integrale bedrijfsvoering en beÔnvloeden de primaire processen van de organisatie. Het is dan ook van vitaal belang dat het project succesvol wordt uitgevoerd: zeilen bijzetten
-met de logische lijn van projectvoorbereiding tot en met de projectafsluiting,
-met het accent op concrete stappen,
-gecombineerd met handvatten en technieken.

Wat kunt u van mij verwachten?
  • samenstellen van een projectplan vanuit bezinning, communicatie en het vastleggen van afspraken.
  • een gedegen projectvoorbereiding die erop gericht is duidelijkheid te krijgen en duidelijkheid te geven over het project en de projectuitvoering, ‘zeven wijze W’s’.
  • de resultaten worden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Transparant geformuleerd (SMART).
  • het maken van een projectdefinitie in combinatie met de business case.
  • managen van de projectomgeving en deze in kaart brengen d.m.v. een kenmerkentabel / relatienetwerk.
  • een projectplanning en –begroting opstellen.
  • in beeld brengen en hanteren van projectrisico’s.
  • het bewaken van de voortgang.
  • projectafsluiting, het projectmanagementproces evalueren en afronden.