'Opsteker' varen op je innerlijk kompas

Juist in tijden waarmee men te maken heeft met tegenwind komt het aan op teamkwaliteit, doelgerichtheid en samenwerking. Om het tij te keren en een andere koers te bepalen kan men tijdens de training ‘Varen op je innerlijk kompas’ waarin theorie wordt afgewisseld met actie en ervaring, een scheepskist inzetten. Hierin zijn een aantal kant-en klare werkvormen met een maritiem karakter beschreven die met plezier en resultaat worden toegepast. Zo krijgen u en uw team handvatten en nieuwe inspiratie om de toekomst met vertrouwen binnen te varen. Sturen op je innerlijk kompas

Veel woorden en uitdrukkingen in ons dagelijks taalgebruik hebben een maritieme oorsprong. Deze uitdrukkingen zijn veelal metaforen om situaties, onderlinge verhoudingen of gebeurtenissen aan te geven bijvoorbeeld:Het tij keren of het getij laten verlopen. Het voortouw nemen of buiten de boot vallen zijn zo een aantal uitdrukkingen die we inzetten om op een andere manier naar groepsverbanden te kijken zoals teams, bedrijven, organisaties, familie en kennissenkringen waar men deel van uitmaakt.

Een opsteker zetten we in als hart onder de riem. Een opsteker is een windvlaagje uit gunstige richting, een meevallertje, iets waar je blij van wordt. De in windrichtingen omgezette werkvorm ‘denkhoeden van Bono’ dagen je uit om te luisteren naar onderstaande vragen en behoeften van jezelf en je omgeving.

  • een besef van waar je nu staat in werk en leven
  • focus op wat jij van waarde vindt
  • het in kaart brengen van jouw koers
  • weten wat je te doen staat
  • je ervaart verschillende vormen van stilte, inspiratie, reflectie en dialoog
  • je leert (weer) luisteren naar je innerlijk kompas om koers te houden
  • wat is het plan?
  • met welke weerstand krijgt men te maken?
  • wat doen we met tegenslag?

Het innerlijk kompas is dus een waardevol instrument, het zorgt ervoor dat je dicht bij jezelf blijft.

Aangemeerd

Het gaat over zelfkennis en bewustzijn. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter functionerend innerlijk kompas je zult hebben. Dit leidt er toe dat de keuzes die je maakt in lijn zullen zijn met wie je werkelijk bent. Een sterk innerlijk kompas betekent minder oordelen en minder afhankelijk zijn van het oordeel van anderen, ook als de druk van buitenaf groot is.

Daarnaast betekent een sterk innerlijk kompas meer leven in het Hier en Nu, zelf betekenis geven aan je omgeving en ervaringen. Het betekent leren echt open te staan voor anderen, de mogelijkheid hebben om elkaar werkelijk te ondersteunen en samen te werken.

Als wat je doet overeenkomt met wie je bent, dan komt er rust en ruimte voor een duidelijke koers naar de toekomst.