Intervisie

Visie delen met elkaar
Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge advisering bij situaties of vraagstukken in een groep die bestaat uit gelijken. Met behulp van een gezamenlijk gekozen intervisiemethode proberen de deelnemers tot inzichten en oplossingen te komen in een leerproces dat voornamelijk zelfsturend en op reflectie gericht is.

Door als groep systematisch te buigen over vraagstukken uit de dagelijkse praktijk kan intervisie een isolement doorbreken en een mogelijkheid bieden om van en met elkaar te leren. Door gebruik te maken van elkaars ervaringen en creativiteit leer je een professionele beroepshouding verder te ontwikkelen.

Je leert

  • je persoonlijke waarneming van een situatie te toetsen, te verhelderen en hanteerbaar te maken voor een mogelijke actie;
  • je meer bewust te worden van eigen handelen;
  • ontwikkelingsalternatieven te zien;
  • meer bedreven te worden in het maken van de voor jou passende keuzes.
De inhoud van intervisiekluivert
Bij intervisie gaat het altijd om inzicht en reflectie op je persoonlijke handelen in relatie met iemand of iets. Daarbij ben je gericht op verandering van gedragspatronen en professionele groei.
Tijdens intervisie kan er ingegaan worden op de volgende vragen:
  • vragen die je met name over jezelf en je werk hebt,
  • vragen waar je (als persoon) wat langer bij stil wilt blijven staan,
  • vragen waar je graag met collega’s over wilt praten en
  • vragen op het gebied van omgaan met een groep, collega’s, met vernieuwingen etc.