Welke koers kiest u?Noord: Koele, heldere analyse, is dit wat we echt willen met elkaar?Oost: Kansen, ondernemen, Hoe zou het zijn als we dit hebben opgelost?Zuid: Gevoel, sfeer, onderlinge relatie; Hoe houden we iedereen aan boord?West: Beschouwend, afstand, overzicht, Hebben we verantwoordelijkheden en taken helder?

Vanuit het hier en nu..
een duidelijke koers
naar de toekomst
CGContent

Training 

Coaching

Projectmanagementinfo@cgcontent.nl